Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm
Mobil: 0705-91 43 11
VälkommenOm CouncelTjänsterNätverkReferenserKontakt
Välkommen
Councel är en medveten felstavning av det engelska ordet counsel men innebörden är densamma - att råda och rekommendera.

De flesta företag och organisationer har snarlika strukturer och system. De verkar på marknaden under i stort sett samma legala ramverk. Men det är ändå vissa som "sticker ut" och lyckas bättre än andra. Med all sannolikhet har de lyckats med att få "rätt individ - i rätt roll - vid rätt tillfälle".

Uttrycket "personalen är vår viktigaste resurs" är ett understatement. Personalen är den helt avgörande resursen för att nå framgång.

Councel Management är ett konsultföretag som arbetar med kvalitativa råd och rekommendationer kring den avgörande resursen för att skapa resultat och bli framgångsrik - individer.

Councel Management levererar tjänster inom:
-   rekrytering och urval (kvalitetssäkring) internt/externt
-   individ- och teamcoaching

Den inledande felstavningen till trots är det min yttersta strävan att uppfattas som seriös och professionell. Detta gäller både i bemötande av sökande och i det resultat jag levererar till mina uppdragsgivare.

Än en gång - Välkommen
VälkommenOm CouncelTjänsterNätverkReferenserKontakt